Müügitingimused

1. Müügitingimuste kehtivus

1.1. Müügitingimused kehtivad sahver.ee E-poes ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Ökosahver OÜ (edaspidi e-pood) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.
1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad sahver.ee e-pood toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis (EV) kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised EV vastavad õigusaktid.
1.3. E-pood sahver.ee jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.sahver.ee

2. Hinnainfo

2.1. Kõik e-poes www.sahver.ee toodud hinnad sisaldavad käibemaksu.
2.2. Alates tellimuse summast 40 € on transport TASUTA Itella, DPD ja Omniva pakiautomaatidesse ning summast 70 € on kulleriga transport TASUTA. 
2.3. Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (5 päeva pärast tellimuse vormistamist).
2.4. Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja www.sahver.ee vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.
2.5. E-pood www.sahver.ee jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.sahver.ee

3. Tellimuse vormistamine

3.1. Lisage soovitud tooted ostukorvi.
3.2. Tellimuse vormistamiseks vajutage kõigepealt ostukorvis lingile „Mine maksmaˮ.
3.3. Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad, valige teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis ja valige sobiv makseviis.
3.4. Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.
3.5. E-poes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel E−R 10.00−16.00. Nädalavahetusel ja riigipühadel saabunud tellimustega tegeleme kohe esimesel tööpäeval taas. 

4. Müügilepingu jõustumine

4.1. Kauba müügilepinguga kohustub e-pood www.sahver.ee andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või e-pood www.sahver.ee poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub e-pood www.sahver.ee-le tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.
4.2. Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 5 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.
4.3. Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist e-poe pangakontole.
4.4. Arve saadetakse ostja e-posti aadressile pärast tellimuse vormistamist, hiljemalt järgmisel tööpäeval.

5. Kohaletoimetamine
5.1. Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib e-pood www.sahver.ee tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele.
5.2. E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest e-poe pangakontole.
5.3. Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.
5.4. E-pood www.sahver.ee ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida e-pood www.sahver.ee ei saanud mõjutada ega ette näha.
5.5 Eestisisesed saadetised jõuavad üldjuhul sihtpunkti 1-4 tööpäeva jooksul pärast ostja poolt tellimuse vormistamist.
5.6. Kaupa tarnime kõigisse Euroopa Liidu riikidesse.
5.7. Alates tellimuse summast 40€ on transport TASUTA Itella, DPD ja Omniva pakiautomaatidesse ning summast 70€ on kulleriga transport TASUTA.
5.8. Pakiautomaati saatmise hind on 3.5€ ja kulleriga saatmise hind on 6€. Täpsema ülevaate transpordivõimalustest leiad siit – palun pane siia õiga link!

5.9. Vanuse kontroll alkohoolsete jookide müük on lubatud isikutele vanuses 18 ja enam aastat. Seetõttu kontrollitakse kauba üleandmisel Tarbijale tema vanust:

6. Tagastamisõigus
6.1. Kuna interneti vahendusel tehtud ostude puhul pole Tarbijal võimalik kaubaga tutvuda nii nagu tavapoes, on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul pärast tellimuse kättesaamist.
6.2. Et veenduda e-poest tellitud eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha. Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks.
6.3. Vastavalt võlaõigusseadusele ei kehti 14-päevane tagastamisõigus toodetele, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada, nendeks on muuhulgas: 1) jahutatud ja külmutatud tooted ning kiiresti riknevad tooted ehk “kõlbulik kuni” märgistusega tooted; 2) tooted, mis ei ole kõlblikud tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel, kui pakend on avatud (näiteks kosmeetika jms).
6.4. Kauba tagastamiseks tuleb esitada Kauba ostust taganemise avaldus, mille vormi leiab E-poe www.sahver.ee kodulehelt ning saata see aadressile tellimine@sahver.ee hiljemalt 14 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist.
6.5. Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.  
6.6. Kauba omal soovil tagastamisega seotud transpordikulud jäävad Tarbija kanda.
6.7. E-pood www.sahver.ee tagastab taganemisavalduse kättesaamisel Tarbijale tellimuse eest tasutud summa (sealhulgas transpordikulu) viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel.

7. Vääramatu jõud
7.1. E-pood www.sahver.ee ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida E pood www.sahver.ee ei saanud mõjutada või ette näha.

8. Isikuandmete töötlemine 
8.1. Tarbija annab e-poes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.
8.2. Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.
8.3. Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku aadressil www.sahver.ee.
8.4. Ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse krüpteeritud andmeside pankadega, millele puudub ka e-poel ligipääs.
8.5. Ökosahver OÜ on isikuandmete vastutav töötleja. Ökosahver OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.” See on vajalik selleks, et et ostjal oleks selge, kes meie oleme ja miks makstes läheb raha Maksekeskus AS-ile.

9. Pretensioonide esitamise kord
9.1. E-pood www.sahver.ee vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.
9.2. Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul E-pood www.sahver.ee poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.
9.3. Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise kohe.
9.4. Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad E-pood www.sahver.ee ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab e-pood.
9.5. E-pood www.sahver.ee ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena. 
9.6. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile tellimine@sahver.ee pretensioon, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
9.7. Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
9.8. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
9.9. Tarbijal on õigus nõuda e-poelt www.sahver.ee ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi küsida, kui e-poel ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, E-pood www.sahver.ee ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud või tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

10. Tarbija õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole

10.1. E-poe ja Tarbija vahel tekkivad erimeelsused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kui Tarbija ja e-pood ei jõua omavahel kokkuleppele, on Tarbijal õigus pöörduda Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijakaitse komisjoni poole või kohtusse. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel. Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks saab ka pöörduda Euroopa Liidu tarbijate nõustamiskeskusse.

ellipse ellipse-2

Liitu meie uudiskirjaga